Blossoms Dating Blog Romantic Tagalog Phrases

Tagalog Love Phrases

Are you looking for romantic Tagalog love phrases to communicate to your Filipino partner? When you profess your feelings in their mother tongue, you’re guaranteed to earn “pogi points,” a Tagalog phrase (from pogi, Tagalog for “handsome”) that means non-monetary imaginary “points” awarded for polite, witty, or otherwise positive behavior exhibited to impress a female partner or her parents. Since 1974, the Blossoms Dating Team has taught our members worldwide about Tagalog love phrases. We believe that expressing the right words is indispensable in reinforcing the connection between partners.

We have shortlisted descriptive and loving phrases for you to affirm how much your Filipina partner means to you. Indeed, these words will benefit your relationship and create a more enjoyable and most beautiful bond between you and your significant other. 

I love you. – Mahal Kita / Iniibig Kita (Poetic).

I like you. – Gusto Kita.

Every day, I fall in love with you over and over again. – Araw-araw, paulit-ulit na akong naiinlove sayo.

Finally, I found my dream girl. – Sa wakas natagpuan ko ang aking pangarap na babae.

From the first time I laid my eyes on you, I fell in love with you. – Mula nang una kitang masilayan, nahulog na ang loob ko sa’yo.

I am always here for you. – Nandito lang ako para sa’yo.

I can’t believe you’re mine. – Hindi ako makapaniwalang akin ka.

I can’t explain how much you mean to me. – Hindi ko maipaliwanag kung gaano ka kahalaga sa akin.

I can’t live without you. – Hindi ako mabubuhay kung wala ka.

I can’t resist this feeling I have for you. – Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa’yo.

I have every reason to wake up every day because I have you in my life. – Mayroon akong dahilan para gumising araw-araw dahil ikaw ay nasa aking buhay.

I love you beyond words. – Mahal kita nang higit pa sa mga salita.

I love you for who you are. – Mahal kita kung ano ka pa.

I need you. – Kailangan kita.

I now believe that dreams come true. – Naniniwala ako ngayon na natutupad ang mga pangarap.

I now believe that wishes come true. – Naniniwala ako ngayon na natutupad ang mga hiling.

I want to be there with you. – Gusto kitang makasama diyan.

I want to grow old with you. – Gusto kong tumanda kasama ka.

I want to make you happy and make you smile every day. – Nais kong pasayahin at mapangiti ka araw-araw.

I wish you were here. – Sana kapiling Kita / Sana nandito ka.

I wished for someone as beautiful as you, and I found you. – Hiniling ko ang isang taong kasing ganda mo, at nakita kita.

I’ll always cherish you. – Palagi kitang itatangi.

I’ll do everything for you. – Gagawin ko ang lahat para sa’yo.

I’ll love you forever – Mamahalin kita magpakailanman.

I’ll take care of you. – Aalagaan kita / Ako na bahala sa’yo.

I’m fortunate to have you. – Napaka swerte ko sa’yo.

I’m glad to have fallen in love with you. – Nagagalak akong umibig sa’yo.

I’m incomplete without you. – Kulang ako kung wala ka.

I’m thrilled that you are in my life. – Natutuwa/Nagagalak ako na ikaw ay nasa buhay ko.

I’m true to you. – Ako’y tapat sa’yo.

Love is risky, but it’s worth risking with you. I love you. – Ang pag-ibig ay mapanganib, ngunit sulit na ipagsapalaran sa iyo. Mahal kita.

My life is incomplete without you – Kulang ang buhay ko kung wala ka.

My love for you will never end nor fade. – Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magtatapos o maglalaho.

My top priorities for you are happiness, joy, and peace. – Ang aking pangunahing priyoridad para sa iyo ay kaligayahan, kagalakan, at kapayapaan.

My world revolves around you – Sa’yo lang umiikot ang mundo ko.

Not a single day passes without the thought of you. – Walang araw na lumipas na hindi kita naiisip.

See you in my dreams. – Magkita tayo sa panaginip ko.

Since I met you, my love for you has grown stronger. – Mula nang makilala kita, lalong tumindi ang pagmamahal ko sa iyo.

Tell me, my dear. – Sabihin mo sa akin, mahal ko.

The most extraordinary achievement in my life is to have a woman as beautiful as you. – Ang pinaka-pambihirang tagumpay sa aking buhay ay ang magkaroon ng isang babaeng kasing ganda mo.

There is nothing that makes my heart happy other than seeing a beautiful smile on your face. – Walang ibang nagpapasaya sa aking puso maliban sa makita ang isang magandang ngiti sa iyong mukha.

Without you, I’m lost. – Wala ako kung wala ka.

You are always in my mind. – Lagi kang nasa isip ko.

You are my everything. – Ikaw ang lahat sa akin.

You are my heart’s desire. – Ikaw ang hangarin ng aking puso.

You are perfect for me. – Perpekto ka para sa akin.

You are the best gift. – Ikaw ang pinaka magandang regalo.

You changed my life. – Binago mo ang buhay ko.

You complete me. – Kinumpleto mo ako/ Ikaw ang bumuo sa akin.

You excite me. – Kinikilig ako sa’yo.

You’re all I need. – Ikaw lang ang kailangan ko.

You’re my world. – Ikaw ang aking mundo.

You’re so beautiful. – Napaka ganda mo.

You’re the answer to my prayers. – Ikaw ang sagot sa aking mga dalangin.

You’re the complete package. – Nasa iyo na ang lahat.

You’re the only one I like. – Ikaw lang ang gusto ko.

You’re the reason why I am happy. – Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya.

Your love changed me. – Binago ako ng pagmamahal mo.

Feel free to combine some of these Tagalog love phrases to impress the Filipina girlfriend you found or might still be dating and wooing at CherryBlossoms.com. Better yet, please include them in your messages to Filipino women, and you’ll see more attention and engagement.